የወያኔ ቆንጮ ጌታቸውን ለማወቅ የወጣ ማስታወቂያ !

ጌታቸው አሰፋ
🔥🔥🔥🔥
የወያኔ የ ድህንነት መስሪያ ቤት ቂንጮ ! የ ህውሀት ስራ አስፉፃሚ እና አድራጊ ፈጣሪ ሰው ነው! የዚህ ሰው ፎቶ የትም ቦታ አይገኝም! የ ዚህን ሰው ፎቶ ማንሳት ፈፅሞ የተከለከለ ነው የሚል ያልተፃፈ ህግ አለ ! ብዙ ሰወች ይህን ሰው በ አካል ያውቁታል ! ይህ ፎቶ የሱ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ስለሆነ እባካችሁ አረጋግጡልኝ !

በዚህ ሰው እጅ ብዙ ደም አለበት በዚህ ሰው ቀጥታ ትዛዝ ብዙ ሰው ተገድሏል …የዚህ አረመኔ ጭራቅ ሰው ፎቶ መታወቅ ለብዙ ነገር ይጠቅማል !

በግራ ያለው የ ጌታቸው አሰፋ(black and white) ነው ተብሎ የሚታመን የቆየ ፎቶ ነው!

ጌታቸው አሰፋ ሰላቢ ነገር ነው ..እንደ ሌሎች ወያኔወች የሚንዘላዘል አይደለም የ እሱ መዝናኛ ንፁሀን ሲገረፉ የሚአሰሙት የስቆቃ ድምፅ ነው!

ከዳዊት ሰለሞን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *