ብአዴን ቢወገድ አማራ ነፃ ይወጣል !!!!!!

በአዴን የአምራ ህዝብ አስገዳይ ይህችን በቅርብ ሊተገበር ጫፍ የደረሰው የትግራይዎ ድብቅ ሴራ እንዲፈፀም ወደ መገባደጃው ላይ ናቸው ቅማንትን ትግራይ አሰልጥኖ ቅማንትን ካአማራው ለመነጠል ሁሉም ነገር አልቋል የቀረው
ስውሩ የቅማንት ትግሬ ብድን የተነሳበትን ስር ነቀል ንቅናቄ
በብአዴን አማካይነት ይጠናቀቃል ገዱ አዳርጋቸውና አለምመኮንን በፍጥነት ካልተወገዱ የአማራን ህዝብ ከመቼውም በበለጠ ብዙ ህዝብ ይገብራል የትግራይ አልሞ ተካሽ አማራን
ዳግም ላይነሳ እንጨርሰዋለን ቅኝት ተጉስሞለታል እንግዲህ የጉበዝ አለቃ ይሄ የደደቢት ቅዥት ይህን የትግራይ የበላይነት ካርታ ስር ሰዶ በምትገነጠለው ትግራይዎ አባይን
ጨምሮ አልሆነልንምና ተገንጥለናል ብለው የሚያወጅበት ቀን ሳይመጣ አለምነ መኮንን እና ገዱ እንዳርጋቸው ጥብቅ እርምጃ ይወሰድ የአማራ ህዝብ ሊማግዱ እየዶለቱ ያሉ እነዚ ሁለት የትግራይ ባንዳወች ቅማንት በሚል መጤ የትግራይ ሽፍታ ብድን ትግራት ውስጥ ሰልጥኖ ቅማንት ከአማራው ዳግም ሊያታኩስ ሊያጋድል ከትግራይ ወደ ቅማንት ገብተዋል እንዲህ የአማራ ዘር በድጋሚ እንደ ሳር ሳይታጨድ!ሳትቀደም ቅደም እንላለን እርምጃ አለምነ መኮንን ላይ ይፋፋም
እርምጃ ደጉ አንዳርጋቸው ላይ ይፋፋፍም !!!!!!!!!!!
ዘብ ይደሩ ሸዋቀና ከነፃው ምድር ልልይ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *