ወያኔ  ሀርነት ትግራይ በአዲስ አበባ ነጋዴዎች”ላይ! እየፈፀመው ያለው ግፍ !!!

#አዋዜ# ዓለምነህ ዋሴ#
!
ወያኔ  ሀርነት ትግራይ
በአዲስ አበባ ነጋዴዎች”ላይ!
እየፈፀመው ያለው ግፍ እንደ ሚከተለው አቅርቦታል
በጥሞና ተከታተሉት!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *